Image
DSS MÉTA TELEFÓN 043 4 23 93 73 FAX 043 4 28 85 23 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA J. Palkoviča 4010/1
MARTIN

Projekty a Sponzori

1. Bežiaci pás – 2016

Prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Méta s prevádzkou  na A. Medňanského 2402/48 Martin si vďaka získanému bežiacemu pásu môžu udržiavať fyzickú kondíciu a duševnú rovnováhu. Počas pravidelných tréningov na bežiacom páse trénujeme chôdzu, rýchlu chôdzu, beh.

Výhodou bežiaceho pásu je, že ho môžeme používať kedykoľvek i v zimných mesiacoch či v nepriaznivom počasí, je vždy k dispozícii. Bežiaci pás využívajú takmer všetci prijímatelia sociálnych služieb tejto prevádzky s ľahším aj stredným mentálnym postihnutím.

Touto aktivitou sa rozšírila ponuka pravidelných  športových aktivít ponúkaných našim prijímateľom sociálnych služieb.

Ďakujeme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.

Občianske združenie Vlastnou cestou pri DSS Méta nám poskytlo peniaze na zakúpenie silikónového oleja, ktorý je potrebný pri údržbe bežiaceho pásu.

beziaci-pas-dssmeta-martin-domov-socialnych-sluzieb

2. Didaktické pomôcky – 2016

Vďaka podpore Občianskeho združenia Matka a dieťa Turca Domov sociálnych služieb Méta s prevádzkou na A. Medňanského 2402/48 Martin získal závesný systém na  skrášlenie stien viacerých miestností.

Tu sú umiestnené výtvarné práce našich prijímateľov sociálnych služieb a spoločné fotografie.

Zakúpenie ďalších didaktických pomôcok nám pomáha  zmysluplne tráviť čas, udržiavať úroveň jemnej motoriky prijímateľov. V rámci arteterapie sme získali  výtvarný materiál a pomôcky, ktoré využívame pri  práci.

Ide o  trojhranné štetce a fixky, gélové lepidlá, viacúčelové pastelky a pečiatky.

ĎAKUJEME

DSS-Méta-Martin-didakticképomôcky

3. Naša krajšia záhrada marec –  2017

Zámerom projektu občianskeho združenia Matka a dieťa Turca je vytvoriť zo záhrady v DSS Méta, prevádzka A. Medňanského 2402/48,  Martin príjemnú oddychovú a športovú zónu, kde by si PSS z piatich prevádzok  mohli oddýchnuť, aktívne tráviť čas a rozvíjať svoje zručnosti a pohybové schopnosti.
Zakúpili sme potrebné športové pomôcky – futbalové lopty, brankárske rukavice a futbalovú bránku, dve sady petangových gúľ a tiež basketbalový kôš a basketbalovú loptu.

Cieľom je vylepšiť a vytvoriť bezpečnejšiu oddychovú zónu, a to odstránením nefunkčného bazéna a vybudovaním nového altánku, kde by sa stretávali PSS zo všetkých prevádzok DSS Méta a spoločne by trávili čas.

SPONZORI:

p. Mária Vančová

Predmetom darovania je pracovný materiál pre PSS v hodnote 200 €, ktorý darca odovzdal na prevádzku Priekopa

DADYLER, s.r.o. v zastúpení Jany Dadajovej

Predmetom darovania je nová sedacia súprava v hodnote 490 €, ktorú darca odovzdal DSS Méta, prevádzke Priekopa do užívania.

p. Milan Hurta

Predmetom darovania je kompaktný CD prehrávač v hodnote 50 €, ktorý darca odovzdal DSS Méta za účelom ceny do tomboly v rámci nášho 10. plesu, ktorý sa uskutočnil 16.6.2017.

p. Mária Vančová

Predmetom darovania sú didaktické pomôcky a pracovný materiál na tvorivú činnosť pre PSS v hodnote 200 €, ktorý darca odovzdal na prevádzku Priekopa.