meta meta meta meta meta meta

 

 

Aktivity

V zariadení je klientom poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia, pracovná terapia v interiéri a exteriéri zariadenia, ergoterapia, činnosti zamerané na rozvoj, upevňovanie a prehlbovanie duševných, osobnostných a sociálnych návykov, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, rozhovory a ďalšie záujmové a kultúrne činnosti.
Klienti sa učia samostatnosti prípravou jednoduchých jedál a stolovaním vo vyhradených priestoroch. Integrujú sa do spoločnosti dennou návštevou športových stretnutí a záujmových krúžkov (plaváreň, telocvičňa, fotografický, počítačový a výtvarný krúžok).
Pre klientov sú organizované rôzne spoločenské podujatia, výstavy ručných prác a výrobkov obyvateľov, hudobné súťaže, športové hry a tzv. letné skautské tábory, ktoré sú veľmi obľúbené. Počas celého roka sa realizuje výcvik hipoterapie v areáli Bystrička.

 

 

 

 

2016

Svet v mojej hlave.
Vďaka podpore Nadácie VÚB sme zrealizovali projekt Svet v mojej hlave – wall painting.. Výsledkom našich letných výtvarných stretnutí je skrášlený interiér v prevádzke na Lipovci.

        

 

Projekt Individuálny plán pána Emila Š.
S podporou Nadácie SPP sme realizovali individuálny plán pána Emila Š.  Pán Emil pomáhal obyvateľom obce Lipovec so záhradníckymi a murárskymi prácami. Za zarobené peniaze si kúpil tovar podľa vlastného výberu a potreby. Z finančnej podpory nadácie SPP si pán Emil zakúpil pracovné náradie  Obyvatelia obce boli s pomocou spokojní, pán Emil tiež, a tak veríme, že sa nám podarí zamestnať aj ďalších prijímateľov sociálnych služieb. 

Ďakujeme.

 

 

 

Prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Méta s prevádzkou  na A. Medňanského 2402/48 Martin si vďaka získanému bežiacemu pásu môžu udržiavať fyzickú kondíciu a duševnú rovnováhu. Počas pravidelných tréningov na bežiacom páse trénujeme chôdzu, rýchlu chôdzu, beh . Výhodou bežiaceho pásu je, že ho môžeme používať kedykoľvek i v zimných mesiacoch či v nepriaznivom počasí, je vždy k dispozícii. Bežiaci pás využívajú takmer všetci prijímatelia sociálnych služieb tejto prevádzky s ľahším aj stredným mentálnym postihnutím. Touto aktivitou sa rozšírila ponuka pravidelných  športových aktivít ponúkaných našim prijímateľom sociálnych služieb.

Ďakujeme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
Občianske združenie Vlastnou cestou pri DSS Méta nám poskytlo peniaze na zakúpenie silikónového oleja, ktorý je potrebný pri údržbe bežiaceho pásu.

 

 

 

 

 

 

LETNÁ  ŠKOLA 2016

20.6.2016 Turistický pochod na Jedľoviny
Turistický workshop v rámci Letnej školy sme tento rok zahájili turistickým pochodom do lesoparku na Jedľoviny. Pohoda a  krásne slnečné počasie nás sprevádzali po celý čas.

 

21.6.2016 Výstup na Veľký Kriváň
Naši zdatnejší turisti si overili svoje sily počas výstupu na Veľký Kriváň v Malej Fatre. Do Snilovského sedla nás vyviezla  kabínková  lanovka. Vystupovali sme za hmly, no naše nadšenie a snaha zdolať najvyšší vrch Malej Fatry,  nás posúvali ďalej.  O to väčšia bola radosť po dosiahnutí cieľa. Neskôr sa počasie vyčasilo, tak sme si už len vychutnávali krásne výhľady na okolité končiare. Po tomto výkone nás čakal obed na Chate pod Chlebom.

22.6.2016 Gaderská dolina
Krásy prírody sme obdivovali v jednej z najkrajších dolín Veľkej Fatry v neďalekej Gaderskej doline.

 

23.6.2016 Plavba po Oravskej priehrade
V horúcom počasí sme si vychutnali plavbu loďou po Oravskej priehrade, obdivovali krásne prírodne scenérie s krátkou prestávkou na Slanickom ostrove.

24.6.2016 Múzeum slovenskej dediny v Martine
V expozícii Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine, zasadenej do krásnej prírody, sme si prezreli roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami  z Oravy, Liptova a Kysúc.

 

 

 

 

Vzdelaním k samostatnosti

Prijímatelia sociálnych služieb DSS Méta v prevádzke na Lipovci majú nové didaktické pomôcky na rozvoj čítania, písania, komunikácie a sebaobslužných aktivít. Pomôcky sú súčasťou projektu Vzdelaním k samostatnosti, ktorý podporila Nadácia   Volkswagen Slovakia. Naši prijímatelia s autizmom a autistickými črtami budú získavať nové zručnosti a schopnosti v úlohách, ktoré sú pripravené podľa programu TEACCH. Tento program rešpektuje ich potreby pri učení. Úlohy sú individuálne, prehľadné a z kvalitného materiálu.
Ďakujeme.

 

   

 

2015

Letná škola 2015 : prezentácia tu

Tréning sociálnych zručností

6.5.2015 sme mali na Tréningu sociálnych zručností hosťa. Bola to npor. PhDr. Ľudmila Húsková -členka policajného zboru. Rozprávala nám ako nenaletieť  podvodníkom, nekupovať si rôzny tovar od pouličných predavačov, dať si pozor na doklady, mobil, občiansky preukaz. Učili sme sa čo robiť, ak nás niekto okradne, ukradne nám ruksak, alebo aktovku , nacvičovali sme si opis dotyčnej osoby. Rozprávali sme sa o cestnej a cyklistickej doprave aj o ochranných prvkoch ako je prilba, reflexná vesta, reflexné prúžky, odrazky. Teraz už vieme, že najdôležitejšie na ceste je, aby sme boli videní. Pani npor. Húsková nám na záver odpovedala na všetky naše otázky a nebolo ich málo.

 

Prebiehajúci projekt: Spoznávajme Turiec 2015

ukončenie : jún 2015

Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

 

 

2014

Prebiehajúci projekt: Didaktické pomôcky


Projekt si kladie za cieľ  aktívne trávenie voľného času prostredníctvom arteterapie  a využívania didaktických pomôcok. Pridelené prostriedky sme použili  na zakúpenie špeciálnych pomôcok na arteterapiu: kreatívna sada na modelovanie a olejové voskovky.V rámci arteterapie využívame kresbu, maľbu alebo modelovanie.  Ďalšou zložkou nášho projektu sú tieto didaktické pomôcky:
vyšívame s predlohou, tučniaky na ľade, abeceda na motúziku, domino kocky a super sada na triedenie.

Tieto pomôcky pomáhajú klientom:
•    rozvíjať a udržiavať jemnú motoriku
•    rozvíjať a udržiavať rozlišovacie a poznávacie schopnosti
•    prežívať radosť z vytvoreného diela
•    relaxovať
•    možnosť vyjadriť svoje cítenie

Pomôcky boli zakúpené pre klientov DSS Méta Medňanského 48 Martin – Priekopa.
Realizácia projektu: jún 2014- január 2015.
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o.
Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

 

Dotácia poskytnutá Mestom Martin

Mesto Martin, komisia telovýchovy mládeže a športu,  poskytla DSS Méta Martin  účelovú dotáciu na nákup tréningovej výstroje pre bežecké lyžovanie na rok 2014  v hodnote 300 €.
Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.
 

Prebiehajúci projekt: Spoznávajme Turiec 2014

Projekt s názvom Spoznávajme Turiec 3 je pokračovaním projektu Spoznávajme Turiec, ktorý si kladie za cieľ vzdelávanie, sebarealizáciu a aktívne využívanie voľného času mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Klienti DSS Méta Martin budú vykonávať úpravu okolia značenia, samotného značenia a čistenia cyklotrasy  v regióne TURIEC.
Realizácia projektu : Apríl - Október 2014.
Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.


 

Prebiehajúci projekt: Tréningová príprava klientov DSS MÉTA MARTIN


Projekt si kladie za cieľ sebarealizáciu a tvorivé využívanie voľného času prostredníctvom športových aktivít. Pridelené prostriedky použijeme na zakúpenie vybavenia pre bežecké lyžovanie a cyklistiku, ktoré bude využívané klientmi DSS Méta Martin- ŠK Turiec k tréningu a pretekom zväčša organizovaným - SHŠO /SLOVENSKÝM HNUTÍM ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD/ a ďalšími organizáciami združujúcimi zdravotne postihnutých športovcov.
Realizácia projektu: Máj- September 2014.
Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

 

Návšteva člena z Nadácie Pontis

Dňa 15.7.2014 navštívil programový manažér Nadácie Pontis  Norbert Maur naše zariadenie. 

 

 

Prebiehajúci projekt Spoznávajme Turiec 2

Projekt  Spoznávajme Turiec 2 je zameraný na   značkovanie a úpravu turistických chodníkov na trase Sklabinský Podzámok, Kľak.

Realizácia február 2012 - september  2012 v spolupráci s Nadáciou VÚB.

 

Fotografie k projektu Spoznávajme Turiec 2   tu:

Výstava fotografií v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine - september 2012: pozvánka  

                                                                                                                               foto z akcie

Dotácia poskytnutá Mestom Martin

Komisia mládeže a športu  Mesta Martin poskytla Domovu sociálnych služieb Méta  účelovú dotáciu na nákup tréningovej výstroje pre bežecké lyžovanie na rok 2012  v hodnote 300 €.

Za poskytnutú dotáciu ďakujeme.

 

Prebiehajúci projekt Spoznávajme Turiec 3

Projekt s názvom Spoznávajme Turiec 3 je pokračovaním projektu Spoznávajme Turiec, ktorý si kladie za cieľ vzdelávanie, sebarealizáciu a aktívne využívanie voľného času mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Dvanásť klientov DSS Méta Martin bude vykonávať úpravu okolia značenia, samotného značenia a čistenia cyklotrasy  v regióne TURIEC.

Realizáca projektu : jún - október 2012 s podporou Nadácie Orange

Fotografie k projektu Spoznávajme Turiec 3 tu:

 

 

Spoznávajme Turiec 2013 (15.5.- 31.10.2013)

 

 

 

Projekt s názvom Spoznávajme Turiec 2013 si kladie za cieľ vzdelávanie, sebarealizáciu a aktívne využívanie voľného času mladých ľudí s mentálnym postihnutím. Približne dvanásť klientov DSS Méta Martin bude vykonávať úpravu okolia značenia, samotného značenia a čistenia cyklotrasy v regióne TURIEC v časti Pltniky - Drážkovce. Počas projektu budú využité rôzne inšpiratívne metódy (fotenie, práca s počítačom, kreslenie , maľovanie, práca s mapou, kompasom, spoznávanie regionálnych, kultúrnych, historických a prírodných pamiatok ) následne klienti vytvoria za pomoci odborného vedenia výstavu vlastných fotografií a výtvarných prác, ktorá bude ich činnosť prezentovať širšej verejnosti.

Projekt podporili:

Nadácia Pontis

Nadačný fond:    Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

 

Letná škola na cestách, alebo letná škola umenia a pohybu 

Toto leto bolo trošku iné, DSS Méta spolu s občianskym združením Vlastnou cestou pripravili pre ľudí so špeciálnymi potrebami prázdninový program  Letná škola na cestách, alebo letná škola umenia a pohybu. Spolu s ďalšími mladými ľuďmi sa naši poberatelia sociálnych služieb  prihlásili do 6 workshopov – fotografického, cyklistického, turistického, divadelno – tanečného  workshopu, do workshopu netradičných výtvarných techník a workshopu zmyslových stretnutí.
 Vo fotografickom workshope sa učili pracovať s fotoaparátom, učili sa čo všetko má a nemá byť v správnom zábere, fotografovali krajinu, ulicu aj zvieratá v ZOO.
Počas cyklistického workshopu navštívili Jasenskú dolinu, Dražkovce, Záborie . Rozprávali sa o dopravných predpisoch a bezpečnom pohybe na cestách a čistili cyklistické chodníky od odpadkov
Na tanečno – divadelnom workshope účastníkov zaujala hlavne hudba a tanec, a tak hrali na netradičné hudobné nástroje a na nástroje Orffovho inštrumentária v rytme tradičných piesní rôznych národov samby, rumby, country, ľudových, cigánskych a afrických národov.
Členovia turistického workshopu obdivovali históriu Blatnického a Sklabinského hradu, krásu Vysokých Tatier pri Popradskom plese. Pri nepriaznivom počasí turisti spoznávali Ružomberok a Liptovské múzeum. V parku v Turčianskej Štiavničke si účastníci workshopu rozdali účastnícke listy.
Na workshope netradičných výtvarných techník tvorili účastníci na tému leto a cestovanie prostredníctvom rôznych techník, ako je koláž, modelovanie z hliny, výroba tapety, odtláčanie. V septembri sme otvorili výstavu prác z Letnej školy.
Pre ľudí s veľkou potrebou podpory sme pripravili zmyslové stretnutia, ktoré boli zamerané na určitý príbeh. Zmyslami sme spoznávali príbeh o Malom Princovi v ktorom sme boli my spisovateľmi a tvorili sme si knihu s pomocou Malého princa, ktorému sme pomáhali hľadať ovečku v rôznych materiáloch, stretli sme sa s ružou, zažili si nekonečnosť vesmíru, spoznali sme hada, ktorý mu pomohol vrátiť sa domov, ďalej sme spoznali všetkými zmyslami Príbeh o červenom vtákovi, Strom života a Hľadanie stratených farieb.
Projekt bol realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja a Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.
Letná škola mala u členov jednotlivých workshopov úspech, preto plánujeme pokračovať v týchto oblastiach v krúžkovej  činnosti.   

  

 

Samostatní v meste

Občianske združenie Vlastnou cestou pripravilo pre ľudí s mentálnym postihnutím z Turčianskeho regiónu v apríli – septembri 2013 Tréning rozvoja sociálnych zručností. Tento program vznikol na základe potreby ľudí , ktorí majú túžbu pohybovať sa samostatne, alebo sa samostatne pohybujú, ale často sa dostávajú do situácií, v ktorých sa cítia neisto. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.
Poberatelia sociálnych služieb DSS Méta boli účastníkmi tréningu. Na tréningu spoznávajú mesto, sami seba, učia sa komunikovať so známymi, s neznámymi, požiadať o pomoc, odmietnuť rôzne nechcené ponuky, riešiť krízové situácie. Účastníci sa stretávajú v dvoch skupinách jeden krát do týždňa. Na stretnutí  získajú vedomosti  a zručnosti zážitkovou formou, vyskúšajú si ich v chránenom prostredí a potom získavajú skúsenosti  v bežných situáciách na verejnosti. Ideálne priestory na tréning v centre mesta nám poskytol partner projektu Turčianske kultúrne stredisko v Martine,
V septembri sa tréning ukončil záverečným podujatím s názvom Tábor prežitia, ktorý bude realizovaný s finančným prispením mesta Martin. Účastníci tréningu sociálnych zručností budú žiť týždeň  samostatne s  čo najmenšou mierou podpory.


 

Tábor prežitia

Naše občianske združenie Vlastnou cestou s finančným prispením mesta Martin pripravilo  23.9. – 26.9.2013 pre našich poberateľov sociálnych služieb a ľudí so špeciálnymi potrebami z Turca Tábor prežitia.
Reportáž účastníka Tábora prežitia Jána Pentku.
 Ako som parádne prežil Tábor prežitia.
 

Pondelok 23.9.2013

V pondelok sme išli pešo na chatu spod starej lanovky. Tam nás doviezlo auto a ďalej sme šli pešo, batožinu nám auto vyviezlo až na chatu. Keď sme tam prišli, potom sme sa ubytovali a potom sme sa išli naobedovať vedľa do Horskej chaty. Každý si objednal, na čo mal chuť. Ten výstup na chatu a na Martinské hole bol pre mňa náročný. Ale aj tak sa mi na chate veľmi páčilo. Rozdelili sme si služby. Ja som bol určený upratovať podlahu – teda šéf krásy – upratovanie podlahy – potom chystanie večere. Ja si už nepamätám, čo sme mali na večeru, ale aj tak mi všetko chutilo. Vždy večer sme trénovali sociálne zručnosti. Dnes sme mali predviesť nejaké pripravené situácie, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Pri tom sme sa nahrávali a potom o tom rozprávali. Aj ja som chcel nejakú úlohu, ale stále mi to nejako nevyšlo. Tak ja som stále nachádzal obal z cukríka – to bol ako cukrík bez úlohy, ale mohol si si vybrať aj obal z čokoládky a tú si si musel zaslúžiť a to tak, že si musel splniť nejakú úlohu.
Ubytovanie tam bolo dobré – proste ušlo – postele boli riadne mäkké, tak sa mi trochu aj zle spalo.

Utorok 24.9.2013
Na utorok ráno sme si pripravili raňajky. Síce neviem čo, ale to nie je podstatné. Išli sme sa prejsť nielen po Martinských holiach, ale aj ku vysielaču. Škoda, že práve v ten deň išla na holiach hmla a viditeľnosť ani takých 100 m. a vysielač nebolo vidno. To ma trochu, alebo riadne sklamalo. Potom niektorí pripravovali obed a niektorí pripravovali aktivitu na večer.
Keď sme mali večer to pracovné stretnutie sociálnych zručností – tak sme si to nazvali, museli sme sa dohodnúť – vyhrali sme peniaze a mali sme sa dohodnúť kam chceme ísť. Dosť dlho sme sa nevedeli dohodnúť. Potom som zavelil ja – Janko Pentka a hlasovali sme. Nakoniec sme sa všetci uspokojili a dohodli sme sa, že pôjdeme na dovolenku do Talianska. Potom sme ešte nahrávali videoklipy v skupinkách a pozerali sme si ich.

Streda 25.9.2013
Pripravili sme si raňajky, na obed sme varili kapustnicu. Pripravili sme sa na výstup na vysielač. Počasie nám konečne vyšlo. Bol som veľmi šťastný po včerajšku, že som mal možnosť vidieť vysielač. Potom sme sa pripravovali na ťažký výlet a aj výstup na vrchol Minčol s nadmorskou výškou 1346 m.n.m.. Po takom výstupe som bol veľmi unavený, ale výstup sa mi veľmi páčil !!! Večer som nešiel s ostatnými na horskú chatu, lebo sa mi proste nechcelo, ale pozrel som si dobrý film. Večer sme si dávali navzájom ružu a každý povedal za čo tej osobe, ktorej dáva ružu ďakuje.
Výlet v tom dni na vrchol Minčol sa mi veľmi páčil !!!

Štvrtok 26.9.2013
Ako každé ráno chystali sme si raňajky. Mali sme kávu, rozdelili sme si úlohy a poupratovali sme chatu. Ja som upratoval chodbu. Keď sme sa už pobalili, tak sme išli pomaly dolu na Stráne. Strašne pršalo. Kebyže nemám dáždnik, jasné, že požičaný, tak by som bol ako zmoknuté kura.
Tábor prežitia sa mi veľmi páčil, verím, že pôjdem aj na budúci rok.
                                                                                              Autor :    Ján Pentka