meta meta meta meta meta meta

ŽSK v mobile :  

http://www.zask.sk/nas-kraj/zsk-mobile-2.html

 

 

 

 

Smernica ŽSK o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti : tu

 


Domov sociálnych služieb Méta

DSS, J. Palkoviča 4010/ 1, Martin – dvojpodlažná účelovo zariadená budova s bezbariérovým vstupom a so záhradou. Poskytuje denný pobyt 14 a týždenný pobyt 18 deťom a dospelým klientom s rôznym druhom postihnutia.
DSS, Medňanského  2401/48 , Martin-Priekopa – dvojpodlažný bezbariérový objekt rodinného typu s veľkou záhradou a vybudovaným posedením pri krbe. Poskytuje denný pobyt 20 deťom a dospelým klientom s rôznym druhom postihnutia.
DSS  Lipovec, Pod Kanálom 5/6 – zrekonštruovaná dvojpodlažná budova s veľkou záhradou. Poskytuje celoročný pobyt 37 deťom a dospelým s rôznym druhom postihnutia.
DSS Kožuchova 1158/7, Sučany - dvojpodlažný rodinný dom. Poskytuje celoročný pobyt pre 8 žien s rôznym druhom postihnutia. V zariadeniach sa klienti učia samostatnosti, integrujú sa do spoločnosti návštevou rôznych podujatí a záujmových krúžkov.

ZPB Lipovec, Pod Kanálom 46/5 - dvojpodlažný rodinný dom. Poskytuje celoročný pobyt pre 8 dospelých prijímateľov sociálnej služby.  V Zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby  od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje sa dohľad pod ktorým sú prijímatelia schopní   viesť samostatný život.

 

2017

Benefičný koncert video https://youtu.be/Y6r9G-hlBB8https://youtu.be/Y6r9G-hlBB8

 

2016

DECEMBER 2016

pozrite si Vianoce v DSS : https://www.youtube.com/watch?v=1LXm03Jw-pM

 

 

 

NOVEMBER  2016

10.-11.11.2016 Národné plavecké preteky špeciálnych olympiád
11.11.2016 sme sa zúčastnili Národných plaveckých pretekov špeciálnych olympiád v Bratislave. Daných pretekov sa zúčastnilo šesť športovcov z troch prevádzok nášho zariadenia. Štartovali v  plaveckých disciplínach ako znak, voľný spôsob, prsia a štafeta. Z pretekov sme odchádzali spokojní o čom svedčí aj počet získaných vzácnych kovov: 6 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové medaily.  Dané preteky nám  umožnili stretnúť sa s pretekármi z celého Slovenska, nadviazali sme nové priateľstvá a potvrdili nám, že je potrebné pravidelne trénovať.

   

 

 

 

 

 

2015

26.6.2015  Náš ples- juniáles

DSS Méta usporiadal v poradí už siedmy ples pre prijímateľov, rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov.  Po otvorení plesu pani riaditeľkou
PhDr .Evou  Kyselovou vystúpili prijímatelia s divadelným predstavením: Plavba loďou okolo sveta. Nechýbali súťaže, aukcia výrobkov ani tombola.  Zábava trvala do neskorých nočných hodín.
   
 

Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní (13.-15.3.2015 )

V krásnej prírode Belianských Tatier v Monkovej doline neďaleko obce Ždiar sme sa zúčastnili národných pretekov špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní. Po prvotných zaraďovacích kolách nás čakalo finále. Finálové jazdy v bežkách a zjazdových lyžiach sa nám podarili, tak nás večer čakala slávnostná dekorácia. Z pretekov sme si doniesli dve zlaté medaily , tri strieborné dve bronzové medaily.  Po prevzatí cenných kovov nás milo potešila diskotéka, kde sme si výborne zatancovali a spoznali sme nových priateľov.
    

 

Novoročný kolkársky  turnaj v DSS Méta  Martin

Dňa 12.1.2015 DSS Méta Martin usporiadal svoj novoročný turnaj v kolkoch medzi jednotlivými prevádzkami. Súťažili 4 družstvá. Všetci sa dobre zabavili. Pod vedením p. Dodoka / šéfa kolkárne/ sme si mohli vynikajúco zašportovali. Na záver sme odmeňovali družstvá a aj jednotlivcov. Zvíťazilo družstvo z  Priekopy.

https://www.youtube.com/watch?v=wAhntXUHpN4

 

 

Vianočné harašenie 2014

 

Vianočný kolkársky turnaj 2014

DSS Méta Martin


Dňa 17.12.2014 sme z prevádzky Priekopa usporiadali Vianočný kolkársky turnaj pre celé naše zariadenie v Kolkárni  Martin – Priekopa. 
Zúčastnili sa na ňom kamaráti zo Sučian, Severu a Lipovca.  Zišiel sa tu veľký športový tím, ktorý hral v plnom nasadení  a s radosťou. Objavili sa tu aj nové talenty. Nahrali sme veľa bodov, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli. Na konci turnaja každý dostal svoju odmenu. Nebolo to len o športe. Stretli sa tam priatelia, ktorí si vzájomne povymieňali svoje každodenné radosti a starosti.
Bol to krásny športový deň, za ktorý ďakujeme aj členom miestneho športového klubu, ktorí nám s organizáciou nezištne pomohli. 

 

Súťaž o najlepší vianočný koláč

V prevádzke Sever sa 16.12.2014 stretli prijímatelia zo všetkých prevádzok  na súťaži pečených a nepečených vianočných dobrôt. Každé družstvo si prinieslo svoj recept. Hodnotilo sa v týchto kategóriách: prezentácia dobroty, najkrajší koláčik a najchutnejší koláčik. Boli tiež udelené ceny za samostatnosť pri príprave a cena za výnimočnosť. 

  

Vianočné harašenie v prevádzke Lipovec 18.12.2014


Predvianočné aktivity sme zavŕšili podujatím Vianočné harašenie. Podujatie sme organizovali spolu s občianskym združením Vlastnou cestou a uskutočnilo sa vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Nieslo sa v znamení oslavy Vianočných sviatkov v rôznych krajinách.  V jednej miestnosti mohli naši poberatelia sociálnych služieb sláviť austrálske Vianoce a pri zvuku a projekcii mora a pláže sa dali vymasírovať. Inde oslávili kolumbijské Vianoce zábavou a tancom. Niekde sa pripravovali na americké Vianoce prípravou darčekov – indiánskych bábik a voňavých pomarančov vyzdobených klinčekmi. V miestnosti  s názvom vianočný mix si zapaľovali prskavky,  vyrábali ozdoby na stromček z ručného papiera, jedli medovníčky bez pomoci rúk.  Pri tom ochutnávali vianočné wafle a vianočný pečený čaj a prekvapenie ich čakalo v mačke vo vreci. Všetci sme sa výborne vianočne zabávali.
 

 
 

 

Výročná správa DSS Méta Martin 2013

 

 

Otvorenie Zariadenia podporovaného bývania LIPOVEC

26.9.2014 - sme slávnostne otvorili Zariadenie podporovaného bývania. Tento deň bol zároveň športovým dňom pre prijímateľov zo všetkých prevádzok. Akcie sa zúčastnili aj rodinní príslušníci našich prijímateľov.

 

 

Milí Priatelia,

všetkých vyznávačov nových zážitkov a zábavy a odporcov letnej nudy a ničnerobenia /i keď niekedy ani to nie je na zahodenie/

pozývame na          2. ročník Letnej školy

Tak ako minulý rok si môžeš vybrať 2 krúžky, pričom druhého sa budeš môcť zúčastniť ak nebude obsadený / je nás veľa a chceme dať šancu všetkým /.

Ponuka :

1. Kurz varenia I  24.6. – 27.6. 

2. Cyklistika  1.7.- 3.7.

3. Večerná škola pre cestovateľov   7.7.- 11.7.

4. Tanečné divadlo  14.7.-18.7.

5. Gazdinky sú v móde  6.8. – 8.8.

6. Fotografický klub  11.8. – 15.8. 

7. Rybársky klub  14.7. – 17.7.

8. Turistický klub  18.8. - 22.8.

Pre Vás, ktorí potrbujete väčšiu podporu, máte radi niečo farebnejšie a chutnejšie sme pripravili :

1. Stretnutia  arterapie

2. Kurz prípravy šalátov, nátierok a nepečených múčnikov

3. Zmyslové stretnutia Svet je jéééj                 

 

 

   

 

 


 


 

     

                             


 

 

 

 


Žiadne články.