meta meta meta meta meta meta

 
Rozpočet  2016
Bežné výdavky  
 610  544 521  mzdy
 620  203 372 odvody
 630  236 291 tovary a služby
 640      9 951  transfery
SPOLU (BV)  994 135
Kapitálové výdavky    26 000
 Príjmy  
200
 200 930