meta meta meta meta meta meta

Domov sociálnych služieb Méta
J. Palkoviča  4010/1
036 01 MARTIN
 tel.: 043/ 4 23 93 73
 fax: 043/ 4 28 85 23
email :  dss@dss-meta.sk

Kapacita zariadenia : 105
Počet klientov : 100
Voľných miest:  1 ZPB (celoročný pobyt) , Týždenný pobyt - 4 miesta
Počet zamestnancov: 64
Riaditeľka zariadenia: Mgr. Erika Krebesová , riaditeľka DSS Méta Martin