Image
PREVÁDZKA LIPOVEC TELEFÓN 043 4 285 635 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA Pod Kanálom 5/6
LIPOVEC

O nás

DSS Méta – prevádzku Lipovec  nájdete v pokojnej dedinke Lipovec v severnej časti Turčianskej kotliny.

Malebné prostredie podhorskej  obce, rozloženej po oboch brehoch  kanála Váhu, na úpätí Malej Fatry obklopujú  listnaté a zmiešané lesy, čo vytvára vhodné podmienky na prechádzky po prírode a turistiku. Blízke jazierko Široká vytvára v lete priestor pre milovníkov rybolovu. Zariadenie je rýchlo a ľahko dostupné z Martina, zo Žiliny a pritom  vzdialené od ruchu a hektického tempa mesta. Do nášho zariadenia sa pohodlne dostanete mestskou hromadnou dopravou priamo z Martina, alebo Vrútok.

Domov sociálnych služieb začal  písať históriu v roku 1992. Vznikol  rozsiahlou prestavbou bývalej základnej školy a dostavbou realizovanou na pozemkoch dvoch rodinných domov.

V zariadení poskytujeme celoročnú pobytovú formu mentálne postihnutým občanom z Turca a blízkeho okolia. Dvojpodlažná budova zariadenia je situovaná do priestoru veľkej záhrady s prístupovými chodníkmi. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoj  troj a štvorlôžkových izbách. Hygienické zariadenia sú spoločné. Bezbariérovosť nie je zabezpečená, vzhľadom na nevhodné dispozičné riešenie budovy.

Hlavnou úlohou DSS je nastaviť kroky, ktoré umožnia zvýšenú dostupnosť takých služieb pre dospelé osoby s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktoré PSS umožnia život v bežnej komunite s potrebnou mierou podpory v   ich samostatnosti a spoločenskej  integrácie. .

Pri každodennom sprevádzaní  PSS vychádzame z individuálnych požiadaviek PSS na sociálnu službu, z primerane nastavenej miery podpory, odborného prístupu zamestnancov. Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s rodinou.

Jedinečnosť služby je v realizácií Snoezelen terapie, v špeciálnej miestnosti vytvorenej pre tento účel.

Momentky