Keramická dielňa – odlievanie z hliny

Umiestnenie dielne: dielňa na prízemí v ZPB

Cieľová skupina: prijímatelia sociálnych služieb s nízkou mierou podpory

Aktivity v dielni:

V keramickej dielni si prijímatelia sociálnych služieb osvojujú základy práce s hlinou, odlievaním hliny do sádrových foriem, učia sa glazovať. Využívajú svoju kreativitu a šikovnosť na vytváranie jednoduchých úžitkových predmetov, hrnčekov, misiek, čajníkov.

Ciele aktivity:

Prostredníctvom práce s hlinou nadobúdajú, upevňujú a udržiavajú si pracovné zručnosti, rozvíjajú svoju kreativitu, nadobúdajú technickú zručnosť, učia sa pracovať samostatne, ale aj v skupine. Prostredníctvom výtvarného zážitku rozvíjajú svoju osobnosť.

Keramická dielňa

Umiestnenie dielne: prevádzka Lipovec

Cieľová skupina: prijímatelia s vysokou mierou podpory

Aktivity v dielni:

 • spracovávanie keramickej hliny
 • vaľkanie
 • šúľanie
 • vykrajovanie
 • tvarovanie
 • glazovanie hotových výrobkov

V keramickej dielni vyrábame rôzne dekoračné predmety určené na predaj alebo používame keramickú hlinu ako terapeutický prostriedok.

Ciele aktivity:

Touto cestou sa prijímatelia rozvíjajú a posilňujú predovšetkým v oblasti motoriky. Učia sa jednoduchým pracovným návykom, samostatnej práci ale aj práci v skupine. Prostredníctvom keramickej hliny a glazovania sa u PSS rozvíja kreativita a estetické cítenie.

Stolárska dielňa

Umiestnenie dielne: DSS Lipovec

Cieľová skupina: prijímatelia soc .služieb s nízkou mierou podpory

Aktivity v dielni:

 • práca s drevom
 • vyrezávanie
 • brúsenie
 • morenie
 • lakovanie
 • pribíjanie klincov
 • skrutkovanie

spájanie lepením a iné  rôzne opravy  v DSS

Ciele aktivity:

Upevniť prac. zručnosti ,učiť sa samostatne pracovať. Rozvoj osobnosti a zručností a svojej osobnosti.

Stolárska dielňa

Umiestnenie dielne: Sever DSS

Cieľová skupina: prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory

Aktivity v dielni:

Prijímatelia so strednou a nízkou mierou podpory pracujú v stolárskej dielni s drevom, drevotrieskou a preglejkou.  Režú, pília, brúsia, vŕtajú, skrutkujú, moria a lakujú drevo.  Zaoberajú sa opravami, údržbou a výrobou úžitkových predmetov.  Vyrábajú  stojany pod kvetináče, stoly, stolíky,  záhradné lavičky, police, regáli. Povrchovou  úpravou úžitkových predmetov z dreva je odpadový materiál keramických dlaždíc.

V stolárskej dielni sa zaoberajú aj výrobou kulís na divadelné predstavenia. Kulisy vyrábajú prevažne zo sololitu a preglejky. V spolupráci s výtvarnou dielňou prijímatelia s nízkou mierou podpory  upravujú kulisy maľovaním.

Šperkárska dielňa – výroba šperkov z fimo hmoty a korálikov

Umiestnenie dielne: na poschodí v TV miestnosti

Cieľová skupina: prijímatelia sociálnych služieb s nízkou mierou podpory

Aktivity v dielni:

V šperkárskej dielni si PSS osvojujú základy práce s fimo hmotou. Fimo hmotu si PSS ručne vypracovávajú do požadovaného tvaru, vmiešavajú do nej rôzne farby, následne vypaľujú a spájajú s rôznymi komponentmi. Takto vznikajú jednotlivé šperky ako napríklad náušnice, náhrdelníky, náramky a rôzne dekorácie.

Ciele aktivity:

PSS si takto upevňujú jemnú motoriku, pracovné zručnosti, rozvíjajú si svoju fantáziu, učia sa tvoriť v skupine, ale aj samostatne. Prostredníctvom šperkárskej dielne si PSS dokážu vyrobiť vlastné doplnky, ktoré potom prezentujeme na rôznych výstavách prípadne trhoch.

Pedigo dielňa

Umiestnenie dielne: Sever DSS

Cieľová skupina: prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory

Aktivity v dielni:

V pedigo dielni pletú  prijímatelia z pediga  dekoračné a úžitkové predmety. Pedig je mäkký a tvárny prírodný materiál ( ako prútie).  Oplietajú  nádoby, kvetináče, vypletajú podľa makety tematické dekorácie ( vajcia, zvončeky) pletú košíky na chlieb a ovocie a venčeky na dvere.

Ciele aktivity:

Prostredníctvom práce s papierom si prijímatelia sociálnych služieb rozvíjajú jemnú motoriku.

Pedigo dielňa

Umiestnenie dielne: Lipovec DSS

Cieľová skupina: prijímatelia s vysokou mierou podpory

Aktivity v dielni:

V dielni papierového pletenia si prijímatelia sociálnych služieb osvojujú základy práce s papierom, jeho spracovanie pomocou nožníc, asistujú pri výrobe papierových ruličiek a samotnom pletení. Učia sa pracovať s farbami pri finálnom dokončení hotového výrobku. Rozvíjajú svoju kreativitu pri dotváraní estetickej stránky vyrobeného výrobku, akým je napríklad vianočný stromček, vianočný veniec na dvere.

Keramická, výtvarná a textilná dielňa

Umiestnenie dielne: Sever DSS

Cieľová skupina: prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory

Aktivity v dielni:

Pracujú s keramickou hlinou,  ktorú miesia, modelujú a vyrezávajú do rôznych tvarov. Hotové výrobky schnú aspoň 24 hodín. Po uschnutí musia byť vypálené v keramickej peci.  Na vypálených  výrobkoch  sa šmirgľujú a opracovávajú drsné hrany a povrchy. Vypálený a opracovaný výrobok sa maľuje akrilovými farbami. Nakoniec sa robia detaily s použitím drôtiku, korálik, špagátu ap.

V textilnej  dielni sa pracuje s odpadovým textilom a úžitkovými textíliami. Z odpadového textilu, ktoré tvoria najmä staré tričká  a dekoračné látky  prijímatelia so strednou mierou podpory strihajú pásy, navíjajú do klbiek. Prijímatelia so strednou mierou podpory z nastrihaných pásov látky tkajú rohožky na drevenom ráme s osnovou.  Prijímatelia s nízkou a strednou mierou podpory šijú úžitkové a dekoračné predmety: anjelov, stromčeky, srdiečka, zvieratá a vankúše a iné.