Image
ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA TELEFÓN 043 4 285 635 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA Pod Kanálom 46/5
LIPOVEC

O nás

Zariadenie podporovaného bývania /ZPB/ poskytujúce sociálne služby celoročnou pobytovou formou vzniklo v roku 2013 ako piata prevádzka DSS Méta s cieľom vytvoriť podmienky pre prijímateľov, ktorí i napriek svojmu postihnutiu túžia  vo svojom  živote napĺňať obyčajné potreby. Zariadenie podporovaného bývania  sa nachádza v obci Lipovec v areáli domova sociálnych služieb.

V ZPB si ôsmi páni s mentálnym postihnutím  osvojujú zručnosti pre samostatné bývanie. Budova, v ktorej poskytujeme službu podporovaného  bývania  je dvojposchodová. Izby sú dvojposteľové. Na každom poschodí je kúpeľňa s WC. K dispozícii je spoločná kuchyňa a obývacia izba. Budova je bariérova, do obytnej časti vedú schody.

Páni v ZPB žijú normálny život. Doobeda pracujú v pracovnej dielni, alebo v DSS, poobede sa starajú o seba a svoju domácnosť. Perú, žehlia, varia jednoduché jedlá, nakupujú, upratujú, chodia na kávičku, za priateľmi, vybavujú si veci, počúvajú hudbu, pozerajú telku, alebo len tak leňošia.

Pomocou sociálnych pracovníkov získavajú prijímatelia sociálnej služby zručnosti v samostatnom nakupovaní, samostatnom cestovaní, využívaní verejných služieb, vybavovaní úradných a osobných záležitostí, aktívnom využívaní voľného času.

Každý PSS  v podporovanom bývaní dostáva toľko podpory, koľko potrebuje.

S PSS sa stretávame 1 krát do týždňa na stretnutiach „Teraz hovoríme MY“. Je to priestor, kde nám dávajú  PSS spätnú väzbu na služby, ktoré ponúkame, rozprávame sa,  spolu pripravujeme zmeny, ktoré si vo svojom dome želajú a riešime výzvy každodenného života.

Našim cieľom je  poskytovať služby na komunitnej úrovni, zamestnať prijímateľov sociálnych služieb na otvorenom trhu práce a v DSS Méta, dosiahnuť maximálnu možnú samostatnosť PSS, pripraviť PSS na bývanie v samostatných bytoch s využitím služby podpora samostatného bývania.