Image
PREVÁDZKA PRIEKOPA TELEFÓN 043 4 281 615 E-MAIL dss@dss-meta.sk ADRESA A. Medňanského 2402/48
MARTIN

O nás

Domov sociálnych služieb začal písať svoju históriu v roku 1991, keď priestory bývalej Zacharovej vily  začali slúžiť klientom s mentálnym postihnutím.

Zariadenie sa nachádza v tichej a pokojnej mestskej časti Martina – v Priekope. Poloha zariadenia predurčuje dostupnosť občianskej vybavenosti Priekopy a mesta Vrútok, s ktorým Priekopa susedí: mestská knižnica, pošta, základná umelecká škola, obchody, železničná stanica, kolkáreň.

Nachádzame sa v rodinnom dvojpodlažnom dome v zástavbe rodinných domov, do ktorého je bezbariérový vstup. Zariadenie je ľahko dostupné z Martina a Vrútok mestskou hromadnou dopravou.  Zástavka MHD je v tesnej blízkosti nášho zariadenia. Pred zariadením sa nachádzajú dve vyhradené parkovacie miesta určené pre ZŤP. Výhodou našej prevádzky je priľahlá záhrada, kde v letných mesiacoch aktívne trávime veľa času.

V zariadení poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby mentálne postihnutým občanom z Martina, Vrútok  a blízkeho okolia. Prijímateľom sociálnej služby sú k dispozícii tri pracovne, pričom dve z nich sa nachádzajú na druhom poschodí. Bezbariérový prístup na druhé  poschodie nie je zabezpečený. Hygienické zariadenia sú spoločné.

Pri práci s PSS vychádzame z individuálnych požiadaviek  a potrieb PSS a ich rodinných príslušníkov, pričom rodinné prostredie nášho zariadenia nám lepšie umožňuje vytvárať a rozvíjať partnerský vzťah medzi zamestnancom, PSS a rodinou, založený na vzájomnej dôvere a podpore.

Veľký dôraz sa kladieme na socializáciu príjímateľov sociálnych služieb.

Venujeme sa rozvoju a udržiavaniu pracovných zručností, kde využívame rôzne techniky a materiály ako hlinu, prírodný materiál. Vyrábame úžitkové a dekoratívne predmety. Obľúbená je technika kašírovanie, práca s drevom.Umelecké cítenie a nadanie PSS je rozvíjané v Základnej umeleckej škole vo Vrútkach, kde navštevujú výtvarný odbor.

Veľkú pozornosť venujeme fyzickej kondícii PSS. Udržiavajú si ju pravidelným cvičením na bežiacom páse. Chodíme na kolkárske tréningy do Kolkárne v Martine – Priekope. Veľké úspechy máme v Okresnej kolkárskej lige zdravotne postihnutých. Plavecké tréningy prebiehajú vo Fit klube na Hurbanovej ulici v Martine. Začali sme s bežeckými tréningami. Venujeme sa hre boccia. V zime chodíme na bežky.  Obľúbené sú krátke a dlhšie turistické vychádzky. Navštevujeme múzea, galérie, kaviarne. Spoznávame krásu  prírody a kultúrne  pamiatky nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska.

V našej prevádzke vedieme PSS k čo možno najväčšej samostatnosti a to nácvikom zručností pre samostatný život. Každodenne sú vedení k prácam, ktoré smerujú k starostlivosti o domácnosť.

V záhrade našej prevádzky hrávame basketbal, futbal, petang, relaxujeme. Aj tu si PSS vytvárajú pracovné návyky pri údržbe záhrady: kosia ručnou kosačkou, starajú sa o zeleninový a kvetinový záhon.

Aktivity

MCORŠ plávanie
25 10.17

MCORŠ plávanie

PSS z dvoch prevádzok sa zúčastnili 5. kola 13. ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov v plávaní. Preteky prebiehali…

Čítať viac

25 10.17

Memoriál Stanislava Blahutu

10 prijímateľov sociálnej služby z našej prevádzky sa zúčastnili 3. ročníka kolkárskeho turnaja -  Memoriálu Stanislava Blahutu. Turnaj…

Čítať viac

Výtvarný salón ZPMP 2017, ocenenie
20 10.17

Výtvarný salón ZPMP 2017, ocenenie

Aj tento rok sme sa zapojili do 22. ročníka súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím -…

Čítať viac

Momentky